Gdyński Magiel Teatralny

TEATR

Gdyński Magiel Teatralny – Reaktywacja jest inicjatywą gdyńskiego Teatru Biuro Rzeczy Osobistych. Jego celem jest poszerzenia gdyńskiej oferty w zakresie integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami z młodzieżą szkolną poprzez działania społeczno-kulturalne.                     

Pierwsza edycja Magla odbyła się w kwietniu 2015. Okres pandemii zahamował  wiele inicjatyw, których ideą było bezpośrednie uczestnictwo oraz kontakt z innymi zespołami i publicznością. Ze względów bezpieczeństwa GMT zniknął na kilka lat z Trójmiejskiej mapy. Reaktywowanie wydarzenia ma za zadanie animację środowiska osób z niepełnosprawnościami wykraczając poza utarte schematy i aktywizując społeczeństwo do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy i współpracy. Nowa odsłona umożliwi ożywienie inicjatywy, która cieszyła się zainteresowaniem środowiska.

Do udziału zapraszamy grupy teatralne ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zespoły skupiające osoby z niepełnosprawnością. Prezentacje oceniane będą przez Jury Gdyńskiego Magla Teatralnego. Werdykt poznamy podczas  Gali Finałowej GMT. Przewidziano również występ gościa specjalnego.

Celem Magla jest spotkanie ponad podziałami, uwrażliwienie, kształtowanie estetyki, kultury słowa i ekspresji uczestników.

Informacje od organizatorów:

  • Nadsyłanie zgłoszeń  do 6 maja 2024 r. 
  • Do 13 maja 2024 r. powiadomimy o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w GMT
  • Przegląd teatralny  4-5 czerwca 2024 r. w godz.10.00 – 14.00

Regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy.


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156