Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury

Projekt pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” polega na wykonaniu prac, m.in. adaptacyjnych, remontowych, konserwatorskich, renowacyjnych i wyposażeniowych obiektu zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni dla poprawy jego stanu technicznego i udostępnienia go do pełnienia ogólnodostępnych funkcji społecznych poprzez ulokowanie w nim Konsulatu Kultury. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych dzięki pełniejszemu wykorzystaniu potencjału kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego, wynikającemu z jednej strony z odnowienia i nadania nowej funkcji publicznej obiektowi zabytkowemu, a z drugiej strony z poprawy stanu infrastruktury kultury – funkcjonującego dotychczas w substandardowych warunkach technicznych i niekorzystnej lokalizacji Centrum Kultury w Gdyni.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 214 004,36.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 561 912,70

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156