O nas

Gdyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Swoją siedzibę ma w Konsulacie Kultury (dawniej Dom Marynarza Szwedzkiego), który jest jedną z perełek gdyńskiego modernizmu.

Realizujemy tu projekty kulturalne z wielu dziedzin artystycznych i nie tylko. Jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalnych, m.in. koncertów, festiwali, warsztatów i wystaw. Ściśle współpracujemy z Wydziałem Kultury oraz wieloma innymi instytucjami. Wspólnie z nimi działamy na rzecz propagowania życia kulturalnego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Od sierpnia 2018 roku naszą siedzibą jest znajdujący się w Śródmieściu Gdyni, odrestaurowany budynek dawnego Domu Marynarza Szwedzkiego, który dzisiaj nosi nazwę Konsulat Kultury.

Konsulat Kultury to wspólny projekt Gdyńskiego Centrum Kultury oraz Miasta Gdyni, który stanowi platformę inicjatyw i spotkań społeczno-kulturalnych, ale przede wszystkim jest ważnym miejscem na kulturalnej mapie Trójmiasta. Przestrzenią, w której znalazło się miejsce na szeroką działalność – teatr, kino, książki, spotkania i wykłady oraz programy edukacyjne dla dzieci i całych rodzin.

Bałtycki Teatr Różnorodności i grupa W Kaczych Butach na zakończenie każdego sezonu przygotowują spektakle, które są podsumowaniem całorocznych warsztatów. Wśród zrealizowanych tytułów są m.in. „Sonata Belzebuba”, „Kopciuszek” czy „Królowa Śniegu” w reż. Tomasza Podsiadłego oraz „Umowa o arcydzieło” i „Superświetnie” w reż. Magdaleny Bochan-Jachimek.

Konsulat Kultury to miejsce spotkań z kulturą i sztuką osób z nią związanych oraz upowszechniania i udostępniania ich mieszkańcom. Jesteśmy instytucją impresaryjną, silnie współpracującą ze środowiskiem lokalnym. Historia naszego miasta i tego miejsca jest idealnym punktem wyjścia do rozmów oraz wielowymiarowych interakcji.

OGŁOSZENIA – LOGOTYPY DO POBRANIA

Nasze wnętrza:

Sala widowiskowa

191 m2 | 164 miejsca na widowni | klimatyzacja | ekran | projektor | profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie | scena, parkiet, lub wykładzina | dwie garderoby | backstage | szatnia

fortepian elektroniczny | pianino elektroniczne | sprzęt nagłośnieniowy | mikrofony | mikroporty


Kawiarnia

99m2 | klimatyzacja | monitor | ekran | projektor | dwie sale | możliwość ustawienia bankietowego | catering dostępny na miejscu | miejsc siedzących około 50 | miejsc bankietowych około 160

Sala warsztatowa Wieża

70m2 | klimatyzacja | monitor | projektor | ekran | miejsc siedzących około 40

Sala prób

39m2 | klimatyzacja | monitor | projektor | ekran | lustra | miejsc siedzących około 25

www.waveoflight.pl

Sala konferencyjna

22m2 | klimatyzacja | monitor | ekran | projektor | aneks kuchenny | miejsc siedzących około 22

Sala warsztatowa

60m2 | klimatyzacja | monitor |projektor | ekran | podłoga baletowa | miejsc siedzących około 50 | na warsztaty ruchowe około 25

Patio

288m2 | zadaszona scena letnia | stoliki kawiarniane | krzesła w układzie widowni | nagłośnienie i oświetlenie | ekran | w ustawieniu kawiarnianym około 60 osób | w układzie widowni około 150 osób

Remont budynku został zrealizowany w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” polegał na wykonaniu prac, m.in. adaptacyjnych, remontowych, konserwatorskich, renowacyjnych i wyposażeniowych obiektu zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni dla poprawy jego stanu technicznego i udostępnienia go do pełnienia ogólnodostępnych funkcji społecznych poprzez ulokowanie w nim Konsulatu Kultury. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych dzięki pełniejszemu wykorzystaniu potencjału kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego, wynikającemu z jednej strony z odnowienia i nadania nowej funkcji publicznej obiektowi zabytkowemu, a z drugiej strony z poprawy stanu infrastruktury kultury – funkcjonującego dotychczas w substandardowych warunkach technicznych i niekorzystnej lokalizacji Centrum Kultury w Gdyni.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 214 004,36.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 561 912,70

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156