Pilecki. Ucieczka do wolności

MUZYKA

Koncert poświęcony pamięci Witolda Pileckiego – bohatera polskiego państwa podziemnego. Utwory, których będziemy mieli okazję posłuchać 24 listopada w Konsulacie Kultury, powstały w oparciu o oryginalne relacje z „Raportów” Rotmistrza Pileckiego i opowiadają historię jego ucieczki z obozu Auschwitz-Birkenau. Muzyce skomponowanej przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego towarzyszyć będą animowane ilustracje Przemysława „Trusta” Truścińskiego. Unikalny projekt multimedialny powstał dzięki współpracy z Instytutem Pileckiego w Warszawie.

Witold Pilecki (1901-1948)
W latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami i został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Przed wojną zarządzał majątkiem rodzinnym na Kresach Wschodnich. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność polskiego państwa podziemnego. Do obozu koncentracyjnego Auschwitz trafił w 1940 roku z własnej woli i za zgodą dowództwa. Spędził tam ponad dwa i pół roku, budował siatkę konspiracyjną, a w raportach dla podziemia informował o sytuacji w obozie i zagładzie Żydów. Po ucieczce z Auschwitz w 1943 roku służył w Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej. W 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej. Do opanowanego przez komunistów kraju wrócił w 1945 roku jako wysłannik gen. Władysława Andersa, aby stworzyć siatkę wywiadowczą. Aresztowany w 1947 roku przez Urząd Bezpieczeństwa, został poddany torturom i skazany na śmierć w procesie politycznym. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. (źródło: Instytut Pileckiego)

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156