Konkurs Skis Re//Defined

KONKURS | DESIGN

III Edycja Konkursu Skis Re//Defined na projekt przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem zużytych nart Majesty. Zapraszamy osoby kreatywne, którym bliska jest idea upcyklingu. 

PRZEDŁUŻONY TERMIN!!!! – do 24 kwietnia!

Dla najlepszych projektów mamy nagrody pieniężne.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie polega na opracowaniu projektu przedmiotu użytkowego, skonstruowanego z maksymalnie 2 zużytych par nart Majesty. Projekt powinien charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi, ciekawą i funkcjonalną formą oraz wysoką wartością użytkową. W projekcie należy wykorzystać w jak największym stopniu zużytą nartę/narty, przy jak najmniejszym użyciu innych materiałów. Uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 projekty.

ODBIORCY KONKURSU

Konkurs kierowany jest do wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką użytkową, którym bliska jest idea upcyklingu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na terenie Polski. Konkurs ma charakter otwarty, mogąw nim uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

PRZEBIEG KONKURSU

I Etap

Uczestnik konkursu przesyła: opis projektu, rysunki, szacowaną ilość nart potrzebnych do realizacji projektu wraz z kartą uczestnika w terminie do 24 kwietnia 2024 roku, do godziny 24.00, na adres email: konkurs@majestyskis.com lub pocztą na adres Organizatora. Komisja Konkursowa w terminie do 4 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń wybiera minimum 9 projektów wytypowanych do realizacji.

II Etap

Organizator przesyła wyróżnionym osobom narty, w ilości potrzebnej do realizacji projektu w terminie do 19 kwietnia 2024 roku Każdy laureat w terminie do 14 czerwca 2024 roku jest zobowiązany zrealizować projekt i zgłosić to Organizatorowi. Do 20 czerwca 2024 roku Organizator, nieodpłatnie, odbierze od nagrodzonych uczestników zrealizowane projekty.

III Etap

Dnia 21 czerwca 2024 roku Organizator ogłosi trzech zwycięzców, którzy spełnili wymagania konkursowe. Organizator może również przyznać więcej niż trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace na tym samym miejscu

Więcej informacji, regulamin i karty zgłoszeniowe na stronie organizatora.


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156