Gdynia w programie UNESCO Global Network of Learning Cities

PROGRAM

Gdynia, w ramach programu UNESCO Global Network of Learning Cities, jako miasto uczące się, prowadzi edukacyjny projekt prośrodowiskowy pod nazwą Gdynia w klimacie, skierowany do miejskich jednostek, instytucji kultury i oświaty, organizacji społecznych, wydziałów i referatów UM. Ma on na celu naukę dobrych praktyk w samouczącym procesie, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie działań proekologicznych. Jednym z elementów programu jest zbiór wiedzy, inspiracji i dobrych praktyk organizatorów gdyńskich, pod nazwą Narzędziownik organizatora. zaplanuj to w klimacie!

Narzędziownik organizatora to zbiór inspiracji, narzędzie do wprowadzenia dobrych zmian i zmierzenia swoich możliwości. Będzie rósł wraz z nabieranym doświadczeniem gdyńskich organizacji. Aktualna wersja Narzędziownika oraz załączniki znajdują się poniżej.

Narzędziownik – kliknij i pobierz

Checklisty – kliknij i pobierz


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156