Zielone instytucje – podpianie porozumienia

EKOLOGIA

Przedstawiciele i przedstawicielki 21 instytucji z Trójmiasta i Pomorza łączą się we współpracy, mającej na celu ochronę środowiska naturalnego.

Powstała otwarta i partnerska sieć współpracy na rzecz zielonych rozwiązań w instytucjach z obszaru kultury, edukacji i nauki z Trójmiasta oraz Pomorza. Ten krok to efekt rocznej wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami.

Oprócz wzajemnej edukacji, sieć będzie wspierać tworzenie zielonych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń, proekologiczny model funkcjonowania instytucji oraz organizację wspólnych działań programowych.

„Instytucje najlepiej i najszybciej uczą się przez doświadczanie. A jeszcze szybciej, korzystając z doświadczeń innych instytucji. Sprawa zmian klimatu i wyzwań związanych z ekologicznym życiem jest bardzo poważna, tym bardziej cieszymy się, że zawiązana rok temu sieć ma szansę przyspieszyć wdrażanie nowoczesnych proekologicznych rozwiązań także u nas – w Konsulacie Kultury” – Beata Nawrocka, Dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury.

8.05.2024 r. wspólnie podpisaliśmy list intencyjny!

Do sieci, powołanej dzięki działaniom inicjatorów przedsięwzięcia – Goyki 3 Art Inkubator i Europejskie Centrum Solidarności, przystąpili:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Centrum Nauki Experyment, Centrum Sztuki Galeria EL, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Teatr Szekspirowski/The Gdansk Shakespeare Theatre, Gdyńskie Centrum Filmowe, Konsulat Kultury Gdynia, Goyki 3 Art Inkubator, Hevelianum, Instytut Kultury Miejskiej, Biblioteka Gdynia, Teatr Miniatura, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Opera Bałtycka w Gdańsku, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156