Wszystko jest filozofią 2.2

SPOTKANIE/WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy do zaprzyjaźnionej z nami Cafe Vademecum, w której odbywają się cykliczne spotkania filozoficzne w ramach projektu „Wszytsko jest filozofią 2.2”.

Kluczem łączącym spotkania w 2022 roku jest filozofia w życiu codziennym. Zaplanowaliśmy 17 warsztatów  i panel dyskusyjny. Opowiemy o różnych dyscyplinach filozofii współczesnej, koncentrujących się na rozumieniu i wyjaśnianiu problematyki codzienności. Zaprosimy do dyskusji o naturze istnienia oraz naturze wiedzy i sposobów jej zdobywania. Zastanowimy się nad tym gdzie biegnie granica między ciałem a umysłem, podejmiemy zagadnienia związane z filozofią umysłu, filozofią przyrody. Porozmawiamy o społecznych skutkach pandemii. 
Na koniec mamy nadzieję wspólnie z uczestnikami poszukać odpowiedzi na pytanie jak tworzyć nowoczesny obraz świata i czy możliwy jest dialog nauki, filozofii i religii? 

Cale Vademecum, Gdynia, ul. Świętojańska 5, wstęp wolny

Harmonogram spotkań:

09.05.2022 godz: 18:00-20:00 
Warsztaty filozoficzne o mieście szczęśliwym w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze.

Goście:– Joanna Erbel- socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla miasta stołecznego Warszawy. W latach 2017-2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości.- Adam Chyliński – badacz miejski, autor, edukator. Założyciel butikowej agencji The Placemaker, zajmującej się wzmacnianiem lokalnych społeczności poprzez włączanie mieszkańców w procesy budowania wartościowych miejsc. Współpracuje m.in. z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i UrbanLab Gdynia. Przez kilka lat związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie prowadził badania na temat miast szczęśliwych.  
– Joanna Krukowska – socjolożka, badaczka społeczna projektów m.in. z sektora kultury, społeczności lokalnych, foodsharingu, adaptacji do zmian klimatu. Kierowniczka UrbanLab Gdynia, zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu. Aktywnie włączona merytorycznie w obszar adaptacji do zmian klimatu. Członkini Zespołu Klimat30 przy Prezydencie Miasta Gdyni.

18.05.2022 godz: 18:00-20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Nieznośna powszechność bycia.

Gość: 
– Jan Kalinowski, filozof, informatyk, podróżnik, od niedawna mieszkaniec Gdyni. W Cafe księgarni Vademecum prowadzi spotkania filozoficznego klubu książki „Filozofia człowieka w czasach kryzysu samopoznania”.  

27.05.2022 godz: 18:00-20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Czy możliwy jest świat bez zła?

Gość: 
– prof. Sławomir Leciejewski – jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz relacje nauka-religia

02.06.2022 godz: 18:00-20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Kategorie rasowe a nauka 

Gość: 
– dr Joanna Karolina Malinowska – Filozofka, adjunktka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku rozpoczęła trzyletni projekt badawczy pt. „Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej”, wspierany przez Narodowe Centrum Nauki. Przedmiotem jej badań jest szeroko pojęta filozofia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii medycyny, filozofii neuronauk oraz filozofii psychologii. Bada powiązania między tymi obszarami i pytaniami z zakresu bioetyki, epistemologii, ontologii i metodologii. Publikowała w takich czasopismach, jak SyntheseAmerican Journal of BioethicsInternational Journal of Social Robotics i Minds and Machines

15.06.2022 godz: 18:00-20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Ciało aktora w przestrzeni teatralnej

Gość:
– dr Joanna Lisiewicz – polonistka, teoretyk literatury, historyk teatru. Jest prelegentką na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, członkinią zespołu badań nad twórczością S. Becketta na UG, autorką książki „Milczenie w teatrze s.Becketta i T.Różewicza”.

05.07.2022 godz: 18:00-20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Sarmacka filozofia polityki dzisiaj

Gość:
– dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia. W 1968 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. 19 października tego roku zadebiutował w roli Laertesa w „Hamlecie” Williama Szekspira w reż. K. Brauna na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, którego aktorem był przez dwa lata. Od 1970 roku aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Ma w dorobku liczne kreacje w Teatrze Telewizji oraz w filmie i telewizji. Laureat wielu nagród, m.in. Srebrnego Medalu Gloria Artis przyznanego przez Ministra Kultury w 2009 roku.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156