Weekend Architektury 2020

„Weekend Architektury” w Gdyni już od pierwszej swojej edycji jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych architekturą współczesną oraz problematyką rozwoju miast. Wydarzenie z roku na rok pozyskuje nowych uczestników, a także stwarza możliwość kreatywnego włączenia się do formuły („open source”) grupom twórców, młodych projektantów, a także doświadczonych architektów. Coraz ważniejszym punktem wydarzenia stają się panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne.

Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło „antycypacja”, w tym wskazanie na rolę, potrzebę przewidywania i coraz szybszego dostosowywania się do oczekiwań społecznych. Istnieje wyraźna potrzeba głębokich dyskusji o tym, w jaki sposób architekci i urbaniści mają zamiar odpowiedzieć na czekające nas wyzwania globalne.

Jednym z najbardziej nurtujących nas problemów jest też ciągły deficyt mieszkań w centrach miast, skutkujący wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Kolejnym wyzwaniem są kwestie proekologiczne (w tym redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej), a także potrzeba projektowania „z wizją”, uwzględniając m.in. coraz bardziej realne zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia. W tym roku pojawił się kolejny istotny czynnik – „odporność” na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez różnych przygotowanych scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium.

 • X Weekend Architektury w Gdyni
 • Data:  27-30 sierpnia 2020
 • Hasło wydarzenia: A N T Y C Y P A C J A
 • Realizacja:  Agencja Rozwoju Gdyni (w imieniu Miasta Gdyni)
 • Kuratorzy festiwalu: Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel

Cele:

 • Edukacja oraz popularyzacja istotnych doświadczeń oraz najnowszej wiedzy w obszarze architektury, projektowania  oraz rozwoju miast.
 • Stworzenie wszechstronnej i efektywnej platformy do dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnej architektury oraz zagadnień związanych z ochroną jej dziedzictwa.

Główne komponenty wydarzenia:

 • 28-30 sierpnia – Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu
 • 28-29 sierpnia – Archi Debaty: dwie debaty tematyczne, poświęcone miastom oraz architekturze współczesnej
 • 27-30 sierpnia – Blok Archi Film: program pięciu obrazów dokumentalnych o tematyce miejsko-społecznej oraz architektonicznej.
 • 27-30 sierpnia:  Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych Spacerów Architektonicznych, w tym premiery nowych tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz autorskie oprowadzanie przez architektów z pracowni Arch Deco.
 • 27 sierpnia – „Foto Dzień” – spektrum propozycji dla pasjonatów fotografii architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu (wystawy, Foto-Spacer, wernisaż konkursu, wieczorne Foto-Projekcje)
 • 27 – 30 sierpnia  – Wystawy Festiwalowe – specjalnie przygotowane na 10. edycję Weekendu Architektury, dostępne praktycznie od pierwszego dnia, aż do zamknięcia Festiwalu.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156