MaMy… czas – spektakl muzyczny Magdaleny Smuk

SPEKTAKL

Interaktywny spektakl z piosenkami, to publiczne pogaduchy Magdaleny Smuk o czasie…

To pogaduchy w formie muzyczno-aktorskiej. Autorka opowiada o swojej mamie Mirosławie Smuk, próbując aktywnie angażować widza w przedstawienie.

Spektakl pobudza do refleksji na temat wartości, z którymi zderza się każde Dziecko i każda Matka.
To ważne pytania, zadane lub nie.
To odpowiedzi, które padły lub nie zdążyły.
To intymna opowieść o pamięci i punkcie widzenia .
To przede wszystkim Wehikuł Czasu zatrzymujący się nad istotą kształtowania Człowieka od samego początku i próba odpowiedzi na najważniejsze pytanie…

Czy jeszcze MaMy czas…?

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156