IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży PIÓRNIK 2019

KONKURS

Gdyński Centrum Kultury ogłasza IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci  i młodzieży PIÓRNIK 2019. Do 3 czerwca 2019 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnich – do 21 roku życia) razem.

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę.

Prace prosimy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem.

Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie uczestnika dostępnej do pobrania poniżej muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem. Na niej prosimy również dopisać, która klasa (np. II liceum).

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2019

Zapraszamy także do polubienia profilu konkursu na Facebooku

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156