IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży PIÓRNIK 2019

KONKURS
„IX Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży PIÓRNIK 2019” – protokół obrad jury

Dnia 17. listopada 2019 roku jury w składzie: Dominika Lewicka-Klucznik, Barbara Piórkowska i Wojciech Boros po przeczytaniu 69. (sześćdziesięciu dziewięciu) zestawów wierszy z całego województwa pomorskiego postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Klasy 1-4

I nagroda – godło „Kolorowa czupryna”, Katarzyna Piotrowska, SP Stowarzyszenia „Dar” w Gdyni

II nagroda – godło „Pieczęć”, Julia Bobowska, SP 12 w Gdyni

III nagroda – godło „Żarliwy uczeń”, Klara Stępińska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Fregata” w Gdańsku

Klasy 5-8

I nagroda – godło „Wiki”, Wiktoria Patocka, SP w Gościcinie

II nagroda – godło „Werysa”, Zuzanna Werys, SP w Gościcinie

III nagroda – godło „Hanula”, Hanna Dudek, II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku

Wyróżnienie – godło „Jessi”, Jessica Mering, SP w Gościcinie

Wyróżnienie – godło „Nemezis”, Klaudia Smolińska, SP 8 w Rumi

SZKOŁY ŚREDNIE

I nagroda – godło „Monitor”, Zuzanna Pobłocka, III LO w Gdańsku

II nagroda – godło „Niepamięć”, Zofia Pieczyńska, VIII LO w Gdańsku

III nagroda – godło „Kordula”, Matylda Krzywicka, II LO w Sopocie

Wyróżnienie – godło „Włoszka”, Giorgia Schenetti, Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Wyróżnienie – godło „Tajemniczy anioł”, Daria Gierszewska, Uniwersyteckie LO w Gdańsku

Dodatkowo jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix za najlepszy zestaw wierszy w całym konkursie. Przypadła ona Zuzannie Pobłockiej, godło „Monitor”. Nagrody i wyróżnienia ufundowało Gdyńskie Centrum Kultury.

Serdecznie dziękujemy Wam za okazane nam zaufanie – na „IX Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży PIÓRNIK 2019” wpłynęło łącznie 69. zestawów wierszy z całego województwa pomorskiego. Jury obradowało w składzie: Dominika Lewicka-Klucznik, Barbara Piórkowska i Wojciech Boros. Łącznie przyznano trzynaście nagród oraz wyróżnień, a jeden z nagrodzonych zestawów otrzymał także zwyczajowo Grand Prix PIÓRNIKA 2019, które wiąże się z dodatkową nagrodą oraz drukiem wybranego tekstu na łamach sprawującego patronat prasowy nad „PIÓRNIKIEM 2019” kwartalnika artystycznego „Bliza”. Części z Was w wysyłce pomogli nauczyciele, niektórzy słali zestawy poetyckie sami. Było co czytać i o co się spierać.


Gdyński Centrum Kultury ogłasza IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci  i młodzieży PIÓRNIK 2019. Do 30 października 2019 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

dla uczniów szkół podstawowych
– klasy 1-4
– klasy 5-8
oraz ponadpodstawowych (– do 21 roku życia).

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę.

Prace prosimy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem.

Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie zgłoszenia dostępnej do pobrania poniżej muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem. Na niej prosimy dopisać, wiek i która klasa (np. 18 lat liceum).

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2019

Zapraszamy także do polubienia profilu konkursu na Facebooku

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156