Wyniki 10. Edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 22.06.2018 r. w składzie:

 • Robert Gliński – ekspert PISF, przewodniczący Komisji GFF
 • Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni, Filip Marczewski – ekspert PISF,
 • Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni, Jerzy Rados – z-ca Dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej

dokonała wyboru spośród 9 wniosków (5 filmów fabularnych, 4 filmów dokumentalnych) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej :

 1. Film fabularny „Solid Gold. Szczere Złoto”,
  reż. Jacek Bromski – 300 000,- PLN
 2. Film dokumentalny „Tony Halik. Urodzony dla przygody”,
  reż. Marcin Borchardt – 80 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „Dad you’ve never had”,
  reż. Dominika Łapka – 35 000,- PLN
 4. Film fabularny „Stancja”,
  reż. Adrian Apanel – 35 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156