Biesiada Literacka – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

LITERATURA

Zapraszamy na Biesiadę Literacką, której gościem będzie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Od wczesnej młodości związany z ruchem oazowym. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. Działał w Studenckim Komitecie Solidarności. Przez całe lata 80. represjonowany przez SB. Dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy w roku 1985 – w Wielką Sobotę w rodzinnej kamiennicy, w klasztorze Sióstr Miłosierdzia Bożego. Historia życia ks. Tadeusza stała się kanwą filmu pt: „Zastraszyć księdza”. Współzałożyciel Fundacji im. św. Brata Alberta zajmującą się pomocą osobom upośledzonym, prowadzącą schronisko w podkrakowskich Radwanowicach. Obecnie jest prezesem Fundacji.

Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim to opowieść:
▪ o swoim życiu,
▪ o kresowych, polsko-ormiańskich korzeniach,
▪ o powołaniu i pobycie w seminarium,
▪ o współpracy z opozycją antykomunistyczną i dwukrotnym pobiciu przez „nieznanych sprawców”.

Mówi o fascynacji światem osób niepełnosprawnych intelektualnie, wreszcie – o swoim zaangażowaniu w proces samooczyszczenia Kościoła.

Ksiądz Tadeusz nazywa swoje życie „nielegalnym”, bo stale coś w nim robił „nie tak”, wykraczając poza ramy wyznaczone mu przez innych i angażując się w rozmaite działania bez formalnej zgody przełożonych. Wartka opowieść pogłębia obraz tego nietuzinkowego kapłana, który stał się w ostatnich latach bohaterem mediów i kojarzony bywa wyłącznie z tematem lustracji, chociaż w życiu starał się kierować ideałami Brata Alberta: ubóstwa, skromności i solidarności z najsłabszymi.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156