Akademia Dobrych Relacji: Poznaj samego siebie!

WYKŁAD | 18+

Zapraszamy na cykl wykładów Poznaj samego siebie!

Dobre relacje są kluczowe dla poczucia dobrostanu psychicznego, a ten z kolei wpływa na nasze zdrowie fizyczne. 

Wykłady w ramach Akademii są okazją do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach.

Poznaj samego siebie!

Podczas jesiennych spotkań słuchacze Akademii będą poznawać zagadnienia pomocne w  osiągnięciu satysfakcjonującego życia. Dwa pierwsze wykłady stanowią poszerzenie wiedzy na temat stosowania asertywności w życiu codziennym. Wszystkie cztery natomiast tworzą podstawę i pomoc w głębszym poznaniu siebie. Myślą przewodnią jesiennego cyklu jest stwierdzenie, że tylko ten kto zna samego siebie, może prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka. Bez tego zaś nie powstanie żadna dobra relacja.

Najbliższe wykłady:

29 września 2022, czwartek, godz. 18:00
Granice – ochrona czy przeszkoda?

 • Osoba i jej granice.
 • Mury, dziurawe płoty, ziemia niczyja.
 • Prawidłowy system granic.
 • Granice, a toksyczni ludzie.

27 października 2022, czwartek, godz. 18:00
Fałszywe przekonania – ciche szkodniki naszego życia

 • Skąd się biorą i czym są przekonania?
 • Przekonania racjonalne i nieracjonalne.
 • Identyfikacja fałszywych przekonań.
 • Sposoby na unieszkodliwienie szkodnika.

24 listopada 2022, czwartek, godz. 18:00
Uczucia – napęd życiowy i klucz do poznania siebie

 • Czy uczucia mogą być złe lub dobre?
 • A gdyby tak nic nie czuć…
 • Dialog uczuć z intelektem.
 • Kobieta i mężczyzna w świecie uczuć.

8 grudnia 2022, czwartek, godz. 18:00
Temperament. Charakter. Osobowość

 • Co muszę przyjąć, a co mogę zmienić?
 • Obszary wpływu, czyli szukanie pod latarnią.
 • Lęk przed zmianą.
 • Mój „martwy punkt”.

Prowadzenie: Ewa Kuczkowska. Doradca psychologiczny, autorka i prelegentka Akademii Dobrych Relacji, w 2016 roku była nominowana do tytułu Mistrza Mowy Polskiej, specjalizuje się również w problemie niechcianej samotności.

O projekcie
Ludzie pragną szczęśliwego życia i akceptacji. Pragną sensu i zadowolenia ze swoich działań. To się nie zmieniło. Zmienił się natomiast świat, który nas otacza. Pośpiech, natłok bodźców, technologizacja życia wpłynęły potężnie na środowiska rodzinne, które nie zawsze są w stanie wyposażyć w kluczowe umiejętności. Gdy dodamy do tego świeże doświadczenie pandemicznego zagrożenia i izolację niedawnych lockdownów, widzimy jak potrzebna może być teraz edukacja psychologiczna. Akademia dobrych relacji stara się podejmować to ważne zadanie. Wykłady w ramach Akademii są okazją do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach.

Charakter wykładów:
Wykłady nie wymagają od uczestników wiedzy psychologicznej. Treści są przystępne i uniwersalne, będą więc użyteczne dla każdej grupy wiekowej osób dorosłych oraz młodzieży starszej. Przedstawiane zagadnienia są ilustrowane przez praktyczne przykłady „z życia wzięte”, a drobna domieszka humoru ułatwia przyjmowanie nowej wiedzy. Każdy pojedynczy wykład można traktować jako odrębne wydarzenie, choć udział w całym cyklu zapewni szersze rozumienie omawianego tematu.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156